Misioni

Misioni I ATD konsiston në përdorimin pozitiv të teknologjisë duke:

 • Qenë krijues, bashkëpunuese, të përkushtuar dhe kompetent
  •i siguruar konsumatorëve shërbim me vlerë,çdo ditë dhe në çdo mënyrë
  • qenë vazhdimisht inovativ.

 

Ne arrijmë suksesin duke:

 • Patur nje marrëdhënie dinjitoze dhe me integritet
 • U fokusuar ne qëllimet, objektivat dhe rezultatet
 • Bashkëpunuar me partnerët tanë në situatë  FITO-FITO
 • Përmirsuar vazhdimisht vetvehten dhe shërbimet që në ofrojme
 • Qënë proactive
 • Vlerësuar shpirtin e skuadrës

 

Fillimi Kush jemi Shërbime GPS Produkte ACME Pikat e shitjes Kontakt
  Historiku        

Rruga "Ali Pash Gucia ", 81 Tiranë,
tel:069 60 07 700
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

  Misioni      
  Vizioni      
  Vlerat